Read more about the article دلیل آبریزی کولر گازی
دلیل آبریزی کولر گازی

دلیل آبریزی کولر گازی

خروجی سینی تخلیه آب که از آن به عنوان ناودانی کولر نیز یاد می کنند دقیقا همان جایی است که آب حاصل از رطوبت کولر گازی در آن جمع شده و سپس به کمک لوله هایی به سمت بیرون هدایت می شود. دلایل زیادی وجود دارد که باعث بسته شدن این این خروجی می شود که از جمله آن میتوان به گرد و خاک حاوی لجن و پرزهای فرش اشاره کرد. هنگامی که این مسیر مسدود می شود آب از مسیر خود خارج شده و در نهایت آبریزی کولر گازی یا چکه کردن آب از کولر گازی را پدید می آورد.

0 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد