Read more about the article نمایندگی تعمیر لباسشویی بوش در تهران
مرکز تعمیر لباسشویی بوش

نمایندگی تعمیر لباسشویی بوش در تهران

حتما برای شما پیش آمده حین استفاده از ماشین لباسشویی بوش، با یک سری مشکلات جدی مواجه شده اید! ممکن است لباس هاش شما پس از شستشو چروک شوند، لباس ها به درستی شسته نشوند و گاهی ممکن است؛ در دستگاه بوش آب جمع شود و یا وقتی هر چی دکمه start و شروع بکار را میفشارید؛ لباسشویی هیچ عکس العملی نشان نمی دهد!

۲۵ دیدگاه