Read more about the article مرکز تعمیر لباسشویی حایر
نمایندگی تعمیر ماشین لباسشویی حایر

مرکز تعمیر لباسشویی حایر

ماشین لباسشویی های قدیم و حتی جدید حایر کم و بیش عیب هایی مانند سایر برندها دارند. دستگاه روشن نمی شود، صدای زیاد، مشکلات تخلیه و غیره همه نیاز به عیب یابی ماشین لباسشویی حایر دارند تا قطعه مشکل دار مشخص شود و سپس تعمیر شود.

0 دیدگاه