You are currently viewing خطاهای ماشین لباسشویی آاگ
خطاهای ماشین لباسشویی آاگ

خطاهای ماشین لباسشویی آاگ

ما در این مقاله قصد داریم تمامی خطا های ماشین لباسشویی آاگ را به شما آموزش دهیم.

خطای E13 :

این کد خطا زمانی رخ می‌دهد که برای میکروسوئیچ فشار مشکلی پیش آمده باشد.

خطای  E21 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که تخلیه ماشین لباسشویی آاگ با مشکل مواجه شود.

خطای  E22 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکل پر کردن حین خشک کردن یا مسدود بودن کنداکتور خشک‌کن (میکروسوئیچ فشار در حال FULL بسته شده است).

خطای  E23 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای پمپ تخلیه ماشین لباسشویی آاگ پیش آمده باشد.

خطای  E24 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای مدار سنسور در دیاک برای پمپ تخلیه پیش آمده باشد.

خطای  E31 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای مدار میکروسوئیچ فشار (سیگنال‌های مکرر از میکروسوئیچ فشار خارج از حد) پیش آمده باشد.

خطای  E32 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای میکروسوئیچ فشار الکترونیکی پیش آمده باشد و به درستی کالیبره نشده (سطح میکروسوئیچ فشار الکترونیکی از ۰-۶۶ میلی‌متر تغییر می‌کند و وقتی میکروسوئیچ ضد جوش در حالت «empty» است)

خطای  E33 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که تناقض بین سطح در میکروسوئیچ فشار الکترونیکی و میکروسوئیچ فشار ضد جوش ۱-۲ (خطا حداقل ۶۰ ثانیه ادامه داشته است.) پیش آمده باشد.

خطای  E35 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که خطای سرریز در ماشین لباسشویی آاگ بوجود آمده باشد.

خطای  E36 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که ایراد مدار سنسور در میکروسوئیچ فشار ضد جوش ایراد مدار سنسور در میکروسوئیچ فشار ضدجوش ۱ بوجود آمده باشد.

خطای  E37 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که ایراد مدار سنسور در میکروسوئیچ فشار ضدجوش ۲ بوجود آمده باشد.

خطای  E38 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که تغییر فشار داخلی مسدود شده است (سطح آب برای مدت حداقل ۳۰ ثانیه حین چرخش دیگ تغییر نکرده است)

خطای  E39 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای، ایراد سنج HV در سیستم ضد-سرریز بوجود آمده باشد.

خطای  E3A :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای سنجش توسط رله‌ی مقاومت هیتر بوجود آمده باشد.

خطای  E41 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای قفل درب لباسشویی آاگ بوجود آمده باشد.

خطای  E42 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای بسته شدن درب لباسشویی بوجود آمده باشد.

خطای  E44 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای ایراد تشخیص سیستم تأخیر درب بوجود آمده باشد.

خطای  E45 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای تشخیص ایراد توسط دیاک ذر سیستم تأخیر درب بوجود آمده باشد.

خطای  E52 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای نبود سیگنال از سرعت‌سنج موتور پیش آمده باشد.

خطای  E54 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای چسبندگی کانتک‌ های رله‌ی موتور بوجود آمده باشد.

خطای  E61 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که  حرارت ناکافی حین شستشو وجود نداشته باشد.

خطای  E62 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که حرارت زیاد حین شستشو وجود داشته باشد.

خطای  E71 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای سنسور NTC برای برنامه شستشو پیش آمده باشد.

خطای  73-E72 :

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای  سنسور NTC در داکت خشک‌کن (ولتاژ خارج از محدوده = اتصال کوتاه، مدار باز) پیش آمده باشد.

خطای  E74:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که  مشکلی برای سنسور NTC برنامه‌ی شستشو بوجود آمده باشد.

خطای  E82:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی برای موقعیت ریست سلکتور ماشین لباسشویی پیش آمده باشد.

خطای  E85:

این کد خطا زمانی نمایش داده می شود که مشکلی برای  پمپ گردش آب (عدم هماهنگی بین مدار سنجش در پمپ گردش آب و وضعیت دیاک) پیش آمده باشد.

خطای  E91-92:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکل عدم هماهنگی ارتباط بین PCB و برد دیسپلی (نگارش‌ها سازگار نیستند) بوجود آمده باشد.

خطای  E94:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مشکلی در تنظیمات نادرست برنامه شستشو پیش آمده باشد.

خطای  E95:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که خطای ارتباط بین میکروپروسسور و EEPROM بوجود آمده باشد.

خطای  EB2:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که ولتاژ برق خیلی بالا باشد.

خطای  EB2:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که ولتاژ خیلی پایین باشد.

خطای  EC1:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که دریچه‌ی سلونوئید عمل نمی‌کند ولی فلومتر عمل می‌کند.

خطای  EC2:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که سیگنال‌های سنسور رطوبت خارج از محدوده است.

خطای  EC3:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که سیگنال‌های سنسور وزن خارج از محدوده است.

خطای  EF1:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که فیلتر تخلیه مسدود شده است.

خطای  EF2:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که مقدار بیش از حد ماده شوینده (کف زیاد حین چرخه‌ی تخلیه) استفاده شده باشد.

خطای  EF4:

این کد خطا زمانی نمایش داده می‌شود که فشار کم آب وردی، عدم سیگنال از فلومتر و سلنوید باز است .

تعمیرآل با هدف رفع مشکل خرابی لوازم خانگی شما و انتقال آن به متخصصین راه اندازی گردیده است و آمادگی دارد بهترین خدمات را با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شما عزیزان ارائه نماید. تعمیر لوازم خانگی تعمیرآل ، در حوزه تعمیر ماشین لباسشویی، تعمیر ماشین ظرفشویی، تعمیر اجاق گاز، یخچال و جارو برقی، فعالیت دارد.

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...