You are currently viewing ارور و خطاهای ماشین لباسشویی بوش
خطاهای ماشین لباسشویی بوش

ارور و خطاهای ماشین لباسشویی بوش

ما در این مقاله قصد داریم تمامی خطاهای ماشین لباسشویی بوش را نمایش دهیم در صورت پیدانکردن عیوب لباسشویی خود می توانید با مجموعه تعمیرآل تماس حاصل نمایید.

خطای APDATE ERROR  :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که برنامه برد مشکل داشته باشد ، برد دستگاه باید باز شود.

خطای E16 – F16 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که ، درب دستگاه باز است به این خاطر که میکرو سوئیچ عمل نمی کند.

خطای E17 – F17 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که ، زمان آبگیری بیش از حد معمول طول بکشد ، شیر ورودی آب بسته باشد ، و یا اکو دستگاه خراب باشد.

خطای E18 – F18 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که ، مشکلی برای پمپ تخلیه پیش آمده باشد ( مسدود شدن پمپ تخلیه)

خطای E19 – F19 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که زمان گرم کردن آب بیش از اندازه طول بکشد ، مشکلی در ضعف ولتاژ دستگاه پیش آمده باشد و یا المنت ماشین لباسشویی خراب شده باشد.

خطای E20 – F20 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای سنسور NTC و یا مشکلی برای المنت دستگاه پیش آمده باشد.

خطای E21 – F21 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای برد الکترونیکی دستگاه و یا موتور لباسشویی پیش آمده باشد ، موتور ، برد و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

خطای E23 – F23 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای اکو دستگاه پیش آمده باشد و یا ممکن است شیر ورودی دستگاه بسته باشد.

خطای E25 – F25 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای سنسور کف دیگ (AQUA SENSOR) بوجود آمده باشد.

خطای E26 – F26 :

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود که مشکلی برای هیدروستات ماشین لباسشویی بوجود آمده باشد.

خطای E27 – F27 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای هیدروستات و شلنگ متصل به هیدروستات ماشین لباسشویی بوجود آمده باشد.

خطای E28 – F28 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای سنسور کف دیگ لباسشویی بوجود آمده باشد ، (FLOW SENSOR) دچار خرابی شده است.

خطای E29 – F29 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که آب ورودی بسته باشد و یا اکوا استاپ دچار مشکل شده باشد.

خطای E31 – F31 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای پمپ تخلیه ، شلنگ خروجی و یا هیدروستات بوجود آمده باشد.

خطای E32 – F32 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که البسه کم و یا زیادی داخل دستگاه ریخته شده باشد.

خطای E34 – F34 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای میکروسوئیچ درب دستگاه ، بوجود آمده باشد.

خطای E35 – F35 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای میکروسوئیچ درب دستگاه ، بوجود آمده باشد. ممکن است علاوه بر میکروسوئیچ قفل درب هم خراب باشد.

خطای E37 – F37 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که سنسور NTC دچار خرابی یا شکسته گی شده است.

خطای E4 – F4 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می شود که برد اصلی و اتصالات آن دچار خرابی شده باشد.

خطای E48 – F48 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای ولتاژ ماشین لباسشویی و یا خرابی برد پیش آمده باشد.

خطای E49 – F49 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای ولتاژ ماشین لباسشویی و یا خرابی برد پیش آمده باشد.

خطای E50 – F50 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای رله ماشین لباسشویی پیش آمده باشد.

خطای E51 – F51 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که مشکلی برای سوئیچ های قدرت و نقض IGBT پیش آمده باشد.

خطای E57 – F57 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که ولتاژ برق کمتر از ۲۰۰ باشد ، در غیر این صورت راه انداز برد مشکل دارد.

خطای E58 – F58 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود که خطایی سنسور D3 پیش آمده است ( سرعت چرخاندن پایین)

خطای E59 – F59 :

وقتی این کد خطا نمایش داده می‌شود سیم کشی را بررسی کنید ، مگنت و برد D3 را چک کنید.

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (No Ratings Yet)
Loading...