You are currently viewing خطاهای ماشین ظرفشویی کندی
خطاهای ماشین ظرفشویی کندی

خطاهای ماشین ظرفشویی کندی

خطای EF

این خطا نشان میدهد مشکلی برای فشار گردش آب پیش آمده و یا پمپ آب دستگاه خراب است ، برای حل مشکل پمپ آب و سنسور تنظیم آب را بررسی کنید.

خطای E2

این خطا نشان میدهد دستگاه عمل آبگیری را به درستی انجام نمیدهد ، برای حل مشکل ، شیر برقی ، سوپاپ مغناطیسی ، شیر ورودی آب ، و در نهایت برد دستگاه و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

خطای E3

این خطا نشان میدهد آب داخل دستگاه تخلیه نمیشود ، برای حل مشکل هیدروستات ، پمپ تخلیه و در نهایت مدار الکترونیکی را بررسی کنید.

خطای E4

این خطا نشان میدهد دستگاه شما نشتی دارد ، و یا آب ورودی بیش از اندازه است ، برای حل مشکل ورودی و سنسور تنظیم آب را بررسی کنید.

خطای E5

این خطا نشان میدهد مشکلی برای ترموستات NTC دستگاه پیش آمده است ،برای حل مشکل ترموستات و سیم کشی آن را بررسی کنید.

خطای E6

این خطا نشان میدهد برنامه دستگاه از تنظیمات خود خارج شده است ، در این مواقع دستگاه کار نمیکند ،  برای حل مشکل ، دستگاه را مجددا برنامه ریزی کنید و اگر مشکل حل نشد پنل مربوطه را تعویض نمایید.

خطای E7

این خطا نشان میدهد مشکلی برای موتور پیش آمده است ،معمولا در این مواقع موتور دستگاه قفل میشود ، برای حل مشکل ، موتور دستگاه ، و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

خطای E8

این خطا زمانی رخ میدهد که دستگاه آب را گرم نمیکند ، برای حل مشکل المنت ، ترموستات ، میکروسوئیچ و درنهایت برد و سیم پیچی دستگاه بررسی شود.

خطای E9

این خطا نشان میدهد که حسگردرجه سختی آب درست کار نمیکند ، برای رفع مشکل حسگر و سیم کشی آن را بررسی کنید.

خطای E10

این خطا نشان میدهد که برنامه ی داده شده به دستگاه درست کار نمیکند ، دستگاه را دوباره برنامه ریزی کرده و سیم کشی و برد دستگاه را بررسی کنید.

خطای E12

این خطا نشان از قفل شدن موتور دارد ،برای حل مشکل موتور ، سوکت موتور، روتور و بلبرینگ های موتور را بررسی کنید.

تعمیر و عیب یابی ماشین لباسشویی کندی

خطای E14

این خطا نشان میدهد سیستم گرمایشی دستگاه به مشکل بر خورده است برای حل مشکل،ترموستات ، المنت ، سیم های ارتباطی ، ماژول توتن و رله برد را بررسی کنید.

خطای E15

این خطا نشان میدهد مشکلی برای شمارشگر حجم آب بوجود آمده است ،برای حل مشکل ، سنسور شمارشگر حجم آب و سیم کشی را بررسی کنید.

خطای E16 / EH

این خطا نشان میدهدمشکلی برای میکروسوئیچ هیدروستات پیش آمده است ، برای حل مشکل ، میکروسوئیچ هیدروستات ، سیم کشی و در نهایت برد الکترونیکی دستگاه را بررسی کنید.

خطای E17

این خطا نشان میدهد مشکلی برای رله المنت پیش آمده است ، برای حل مشکل المنت و اتصالات آن و در نهایت برد الکترونیک دستگاه را بررسی کنید.

خطای E18 / EI

این خطا نشان میدهد مشکلی برای محاسبه گر سطح آب در تانکر دستگاه بوجود آمده است ، برای حل مشکل، شیر برقی ، هیدروستات ، و در نهایت برد الکترونیک را بررسی کنید.

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (No Ratings Yet)
Loading...