You are currently viewing خطاهای ماشین ظرفشویی الکترولوکس
خطاهای ماشین ظرفشویی الکترولوکس

خطاهای ماشین ظرفشویی الکترولوکس

کد خطای Er-01

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود یعنی نشتی آب رخ داده است ، برای حل مشکل پمپ تخلیه ، لوله تخلیه ، پمپ گردش آب و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

کد خطای Er-02

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود مشکلی برای سنسور و ترمیستور پیش آمده است ، برای حل مشکل سنسور دستگاه ، ترمیستور و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

کد خطای Er-03

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود مشکلی برای موتور شستشوی دستگاه پیش آمده است ، برای حل مشکل موتور و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

کدخطای Er-04 یا Er-05

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود که مشکلی برای دریچه فن دستگاه بوجود آمده باشد ، برای حل مشکل دریچه فن و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

کد خطای Er-07 یا Er-011

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود ، مشکلی برای شیر تخلیه پیش آمده است ، برای حل مشکل شیر تخلیه را بررسی کنید.

کد خطای Er-08

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود ، که مشکلی برای رابط کاربری دستگاه پیش آمده باشد ، در مواردی دستگاه نیاز به برنامه ریزی مجدد دارد و در مواردی هم باید برد تعمیر شود ، برای حل مشکل برد دستگاه ، برنامه دستگاه را بررسی کنید.

کد خطای Er-09

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود ، مشکلی برای  ارتباط بین کنترل رابط کاربری و برد کنترل الکترونیکی به وجود آمده است ، برای حل مشکل برد دستگاه ، اتصالات مربوط به آن و پنل کنترل الکترونیک دستگاه را بررسی کنید.

کدخطای Er-10

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود مشکلی برای رله برد الکترونیک بوجود آمده است ، برای حل مشکل رله برد الکترونیک ، خود برد ، و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

کد خطای Er-12

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود ،مشکلی برای شیر تخلیه بوجود آمده است ، برای حل مشکل شیر تخلیه ، اتصالات مربوط به آن و برد دستگاه را بررسی کنید.

کد خطای Er-13

وقتی این کد خطا نمایش داده میشود ، مشکلی برای برد کنترل اکترونیک دستگاه پیش آمده است ، برای حل مشکل برد دستگاه ،پنل کنترلی و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (No Ratings Yet)
Loading...