You are currently viewing خطاهای ماشین ظرفشویی ایندزیت
خطاهای ماشین ظرفشویی ایندزیت

خطاهای ماشین ظرفشویی ایندزیت

خطای A1

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی برای موتور دستگاه پیش آمده است و یا ممکن است هیت پمپ آسیب دیده باشد ، برای حل مشکل سیم کشی و مدار برد الکترونیک بررسی شود.

خطای A2

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که دستگاه عمل آب گیری را به درستی انجام نمیدهد ، برای حل مشکل ، شیر برقی دستگاه ، شیر آب ورودی و در نهایت مدار برد و اتصالات و سیم کشی آن بررسی شود.

خطای A3

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی در تخلیه آب دستگاه پیش آمده باشد، برای حل مشکل سیم کشی ، پمپ تخلیه ، مقاومت پمپ و سلامتی مدار برد الکترونیک بررسی شود.

خطای A4

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی در دمای آب پیش آمده باشد ، برای حل مشکل ترموستات ، مدار برد الکترونیک بررسی شود.

خطای A5

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی در آب گیری ( آب گیری بیش از حد) پیش آمده باشد ،در این مواقع مشکل معمولا از هیدروستات است ، هیدروستات ، سیم کشی ، و مدار برد الکترونیک بررسی شود.

خطای A6

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی برای آب گیری شیر برقی پیش آمده باشد ، ممکن است شیر برقی سوخته و یا معیوب شده باشد ، برای حل مشکل ، سیم کشی قسمت شیر برقی و مدار برد اصلی بررسی شود.

خطای A7

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی برای جت پمپ پیش آمده باشد ، برای حل مشکل از سالم بودن مدار برد اصلی و جت پمپ اطمینان حاصل کنید و در نهایت سیم کشی را بررسی کنید.

خطای A8

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی برای المنت پیش آمده باشد ، برای حل مشکل سلامتی المنت ، مقاومت هیتر ، عدم اتصالی المنت با اجزای بدنه ، خرابی احتمالی برد الکترونیک و اتصالات و سیم کشی دستگاه بررسی شود.

خطای A9

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که برنامه ی دستگاه به علتی بهم ریخته باشد ، برای حل مشکل باید دستگاه را دوباره برنامه ریزی کرد ، در صورت رفع نشدن مشکل برد الکترونیک را تعویض کرد.

خطای A99

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی برای برد اصلی دستگاه پیش آمده باشد ، برای حل مشکل مطمئن شوید تایمر و پنل دستگاه بهم وصل و در ارتباط اند ، و برد اصلی را بررسی کنید.

خطای A01

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که دستگاه درچار نشتی آب شده است ، برای حل مشکل ، درب و درزگیر دستگاه ، سیم کشی ، و برد اصلی دستگاه بررسی شود.

خطای A03

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی در تخلیه آب دستگاه پیش آمده است ، برای حل این مشکل مقاومت پمپ تخلیه ، سلامتی پمپ ، و خرابی برد اصلی دستگاه بررسی شود.

خطای A04

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی در ترمیستور سنسور دستگاه پیش آمده است ،که باعث میشود دمای آب داخل دستگاه بیش از حد بالا برود ، برای حل مشکل ترمیستور و اتصالات مربوط به آن و درنهایت سیم کشی دستگاه بررسی شود.

خطای A05

هنگامی با این خطا مواجه میشویم فیلترماشین ظرفشویی دچار گرفته گی شده است ، برای حل مشکل فیلتر دستگاه را بررسی کنید و اگر گرفته گی دارد برطرف سازید و در صورت باقی ماندن مشکل ، فیلتر دستگاه را تعویض کنید.

خطای A06

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی برای ورودی آب دستگاه پیش آمده است ، برای حل مشکل ، از سلامتی شیر برقی ، برد الکترونیک و شیر ورودی اطمینان حاصل کنید.

خطای A08

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که دمای آب دستگاه پایین آمده است ، برای حل مشکل المنت ، سیم ها و اتصالات ارتباطی ، سلامتی ترمیستور و در نهایت برد اصلی دستگاه را بررسی کنید.

خطای A10

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی برای سیستم گرمایشی دستگاه پیش آمده است ، برای حل مشکل ، هیتر ، المنت ، مقدار اهم سنسور، و سلامتی رله برد الکترونیک را بررسی کنید.

خطای A11

هنگامی با این خطا مواجه میشویم که مشکلی برای پمپ دستگاه پیش آمده است ، برای حل مشکل پمپ دستگاه و اتصالات مربوط به آن را بررسی کنید.

خطای A12

این خطا زمانی رخ میدهد که دستگاه در شناسایی نرم افزار دچار مشکل شود ، برای حل این مشکل دستگاه را مجددا برنامه ریزی کنید.

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (No Ratings Yet)
Loading...