You are currently viewing ارور PF در ماشین لباسشویی LG
ارور PF در ماشین لباسشویی LG

ارور PF در ماشین لباسشویی LG

کد خطا یا ارور PF در ماشین لباسشویی ال جی مربوط به ایرادات برق می‌باشد.

علت به وجود آمدن ارور PF در ماشین لباسشویی ال جی می‌تواند موارد زیر باشد:

قطع و وصل شدن جریان برق منزل

ایراد محافظ یا سه راهی برق

ایرادات برق ماشین لباسشویی

ارور PF در ماشین لباسشویی LG
ارور PF در ماشین لباسشویی LG

برای رفع ایراد خطای PF موارد زیر را بررسی کنید:

هنگامی که ماشین لباسشویی در حین کار باشد و جریان برق منزل قطع شود، پس از اتصال مجدد برق، دستگاه این پیغام را نمایش می‌دهد. شما می‌توانید یکی از کلیدهای روی پنل ماشین لباسشویی را انتخاب کنید تا ارور از صفحه نمایش محو شود و بتوانید دستگاه را راه اندازی کنید.

ارور PF در ماشین لباسشویی LG
ارور PF در ماشین لباسشویی LG

در بعضی موارد هم ممکن است برق منزل قطع نشده باشد، ولی ماشین لباسشویی  پیغام PF بدهد:

ممکن است ایراد از پریز برق منزل باشد، که می‌توانید با یک وسیله‌ی برقی دیگر پریز برق را تست کنید.

اگر از محافظ برق یا سه راهی برق استفاده می‌کنید، بهتر است ماشین لباسشویی را مستقیم به برق اصلی وصل کنید؛ شاید محافظ یا سه راهی دچار مشکل شده باشد.

در صورت عدم رفع ایراد نیاز است ماشین لباسشویی بررسی و در صورت نیاز تعمیر شود.

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (No Ratings Yet)
Loading...