You are currently viewing خطاهای ماشین ظرفشویی سامسونگ
خطاهای ماشین ظرفشویی سامسونگ

خطاهای ماشین ظرفشویی سامسونگ

مدل D146

خطای DR

این خطا مربوط است به خرابی میکروسوئیچ درب دستگاه

خطای E2

این خطا مربوط است به خرابی شیربرقی دستگاه ، حین رخ دادن این خطا آب وارد دستگاه نمیشود.

خطای E3

این خطا مربوط است به تاخیر آب گیری دستگاه ، نشان از کم بودن فشار آب ورودی دارد.

خطای E4

این خطا مربوط است به مشکل در تامین آب گرم دستگاه

خطای F1

این خطا مربوط است به مشکل در جریان سنج دستگاه

خطای F3

این خطا مربوط است به نشتی آب دستگاه

خطای F4

این خطا مربوط است به خرابی ترمیستور و یا برد دستگاه

خطای F5

این خطا مربوط است به پایین بودن دمای آب

خطای F6

این خطا مربوط است به نشتی شیر برقی دستگاه

خطای F8

این خطا مربوط است به خرابی موتور تقسیم کننده آب دستگاه

خطای TO / TS

این خطا مربوط است به خرابی ترمیستور و هیتر

مدل D148

خطای D01

این خطا مربوط به خرابی آب ورودی دستگاه میباشد

خطای D02

این خطا مربوط به خرابی پمپ تخلیه میشود یا ممکن است پمپ تخلیه توسط شی خارجی مسدود شده باشد

خطای D03

این خطا مربوط به مشکل در هیتر و خشک کن است

خطای D04

این خطا مربوط به خرابی ترمیستور هیتر میشود

خطای D05

این خطا مربوط به جریان پمپ دستگاه میشود

خطای D06

این خطا مربوط به جریان پمپ دستگاه میشود

خطای D07

این خطا مربوط به نشتی آب دستگاه میشود

خطای D08

این خطا معمولا مربوط به معیوب شدن شیر برقی دستگاه میشود

خطای D011

این خطا مربوط به خرابی مبدل تنظیم فشار دستگاه میشود

خطای D012

این خطا مربوط به خرابی خروجی آب دستگاه میشود

خطی D013

وقتی این خطا رخ میدهد که آب دستگاه بیش از حد گرم میشود

خطای D014

این خطا مربوط به خروجی و ورودی آب دستگاه میشود ، ممکن است شلنگ تخلیه آب بروی زمین افتاده باشد

مدل D147 – D149

خطای ۱E

این خطا نشان میدهد که آب دستگاه کم است

خطای ۳E

این خطا نشان میدهد قطعی در جت پمپ دستگاه پیش آمده است

خطای ۴E

این خطا نشان میدهد آب وارد دستگاه نمیشود ، احتمال خباری شیر برقی دستگاه

خطای ۵E

این خطا نشان از عدم تخلیه آب دستگاه دارد

خطای PE

این خطا زمانی پیش میاید که دور موتور دستگاه پایین آمده باشد ، ممکن است جسمی مانع چرخش صحیح پروانه های موتور دستگاه شده باشد.

خطای TE

این خطا مربوط به ترمیستور هیتر میباشد.

خطای HE

زمانی این خطا پیش میاید که هیتر گرم کن معیوب شده باشد.

خطای HE-1

خطای مربوط به خرابی هیتر ،نشان دهنده ی آن است که دستگاه بیش از حد گرم میشود.

حطای BE-2

این خطا زمانی رخ میده که کلید های داخل پنل گیر کرده باشند.

خطای BE-3

این خطا مربوط به خرابی کلید های لمسی میباشد.

خطای AE

این خطا نشانه گر این است که ارتباط بین برد نمایش و برد اصلی قطع شده است.

خطای LE

این خطا مربوط به نشتی آب دستگاه میباشد، در این مواقع فلوتر کف دستگاه بالا آمده است.

خطای OE

این خطا مربوط به سرریز شدن آب ورودی دستگاه است.

در صورت عدم رفع عیب می توانید با شماره های درج شده در وبسایت تماس حاصل نمایید.

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...