You are currently viewing دلیل حل نشدن کامل شوینده (پودر) در ماشین لباسشویی
دلیل حل نشدن کامل شوینده (پودر) در ماشین لباسشویی

دلیل حل نشدن کامل شوینده (پودر) در ماشین لباسشویی

شاید برای خیلی از افراد پیش آمده باشد که آثار پودر روی لباسهای شان باقی مانده باشد اما علت این مشکل از کجاست

پودر بی کیفیت یا تقلبی

اکثر شوینده های تقلبی درون آب به خوبی حل نمی شود و باعث سفیدک زدن لباس ها و یا جاماندن رسوبات شوینده روی لباس می شوند.

دلیل حل نشدن کامل شوینده (پودر) در ماشین لباسشویی
دلیل حل نشدن کامل شوینده (پودر) در ماشین لباسشویی

دمای آب

به دمای آب تنظیم شده روی ماشین لباسشویی خود دقت داشته باشید برای حل شدن کامل شوینده در ماشین لباسشویی بهتر است آب گرم باشد و با دمای پایین حل شدن شوینده بسیار ضعیف خواهد شد.

سختی آب

هر منطقه دارای سختی آب متفاوتی می باشد و عمل حل شدن شوینده در ماشین لباسشویی به این سختی نیز بستگی دارد که میتوان با استفاده از فیلتر های سختی گیر سر راه ورودی ماشین لباسشویی خود این مشکل را تا حدودی برطرف نمایید

۱ ستاره۲ ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (No Ratings Yet)
Loading...