Read more about the article تفاوت ماشین لباسشویی تسمه ای و گیربکسی
ماشین لباسشویی تسمه ای یا گیربکسی؟

تفاوت ماشین لباسشویی تسمه ای و گیربکسی

گفتنی است که ماشین لباسشویی در دو نوع تسمه ای و گیربکسی طراحی و تولید شده و به بازار مصرف عرضه میگردد. ماشین های لباسشویی دون تسمه که آنها را با نام ماشین های لباسشویی گیربکسی نیز می شناسید، جدیدترین تکنولوژی عرضه شده به بازار هستند که در آنها موتور موجود در ساختار دستگاه به طور مستقیم به مخزن متصل شده است.

۴ دیدگاه