Read more about the article نحوه شستن لباس‌ها در همه‌گیری کرونا ویروس
نحوه شستن لباس‌ها(

نحوه شستن لباس‌ها در همه‌گیری کرونا ویروس

به گزارش تعمیرآل: از همه گیر شدن کرونا در دنیا چند ماهی بیشتر نمی‌گذرد ، متاسفانه در سطح جهانی و کشور ما ایران روزانه افراد بسیاری درگیر این بیماری هستند ، افرادی که به این بیماری مبتلا میشوند ، افرادی که با این بیماری مقابله میکنند و متاسفانه افرادی که توسط کرونا از بین میروند.

۰ دیدگاه